Vi støtter videreutvikling av mentorprogrammet under Camp Spinal hvor man gjennom likepersonsarbeid og faglighet ønsker å bidra til å mestring av hverdagen, gi økt selvstendighet og oppnå god fysisk og mental helse

Foto: Sunnaasstiftelsen
Foto: Sunnaasstiftelsen

Camp Spinal Mentorprogram

Publisert 24.04.2020

Artikkelen er merket med: Legat Støtte

For å forebygge ensomhet, isolasjon, depresjon og fysiske komplikasjoner har Sunnaasstiftelsen nå igangsatt et pilotprosjekt under Camp Spinal hvor de vil etablere en kompetansetjeneste med likepersonsarbeid. Prosjektet innebærer at en eller flere likepersoner vil være tilgjengelig på en webbasert plattform, hvor de kan svare på spørsmål og gi råd og tips både til trening og hvordan livet for øvrig kan leves. Det vil være ukentlige programmer over seks måneder med fokus på ulike tema fra gang til gang.

- "Unge mennesker med en funksjonshemming blir ofte møtt med holdninger som gir en opplevelse av at det ikke er behov for dem i arbeidslivet. Ofte handler det om mangel på kunnskap og troen på mulighetene som finnes – både hos brukeren selv og hos omgivelsene. Mangelen på kunnskap om muligheter og handlingsrom, skygger ofte for gode beslutninger. Derfor er det viktig å starte med personen som har funksjonshemmingen. De må utrustes med rette verktøy og gis nødvendig støtte til å kunne bli robuste og selvsikre individer. Sterke nok til å møte arbeidsliv med hevet hode.

En ryggmargsskade er relativt sjelden, men har omfattende konsekvenser for enkeltindividet, familien og samfunnet. Sunnaasstiftelsen har etablert et landsdekkende tilbud om Aktiv Rehabilitering der brukerperspektivet står sentralt, med mål om et aktivt og deltakende liv. Gjennom aktivitet, mestring og samhold bidrar vi til at deltakerne kommer tilbake til en mer aktiv og selvstendig hverdag."

Legatet setter pris på å kunne bidra til dette viktige arbeidet og ønsker lykke til med prosjektet.

Se også nærmere info. på Sunnaasstiftelsens hjemmesider; https://www.sunnaasstiftelsen.no/