Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Publisert 27.02.2023

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat og underliggende datterselskaper er som konsern omfattet av forpliktelsene i åpenhetsloven. Eckbos Legat er med dette pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer og offentliggjøre en årlig redegjørelse for resultatet av disse vurderingene. 

Her kan du lese redegjørelsen for det arbeidet som legatet har utført siden loven trådte i kraft 1. juli 2022; Redegjørelse etter åpenhetsloven for Eckbos Legat per 13. juni 2023 

Legatet vil i tiden fremover fortsette å følge opp sine leverandører og forretningspartnere i tråd med forpliktelsene i åpenhetsloven.

Ved øvrige spørsmål til hvordan Eckbos Legat jobber for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandørforbindelser, kan forespørsler sendes per e-post til forretningsfører Advokatfirmaet Ræder AS v/Håkon Reiten Finnbakk - hafi@raeder.no