Legatet har gjennom en årrekke støttet Villa Sult - Institutt for spiseforstyrrelsers DROP-IN tilbud, og har nå gitt ytterligere støtte til deres viktige arbeid for å hjelpe de som er ekstra sårbare under den pågående korona-pandemien. Støtten går nå til to av deres tilbud, DROP-IN Online og Villa SULT Straks, som begge er gratis og tilgjengelig for alle online.

Fotograf: David Clinton
Fotograf: David Clinton

DROP-IN Online og Villa SULT Straks

Publisert 23.04.2020

Artikkelen er merket med: Støtte Legat

Etter myndighetenes iverksettelse av tiltak for å hindre spredning av korona-viruset, har Villa Sult - Institutt for spiseforstyrrelser lansert DROP-IN Online som er et lavterskeltilbud for råd og veiledning om spiseforstyrrelser. Her kan man å få råd, støtte og hjelp fra en trygg og erfaren terapeut som også kan bidra til å avklare eventuelle behandlingsbehov og veilede til rett hjelpeinstans. Dette gis nå som et gratis nettbasert tilbud og du kan lese mer om dette her; https://spiseforstyrrelser.no/lanserer-drop-in-online/

Legatet har også gitt støtte til behandlingstilbudet Villa SULT Straks, hvor det tilbys et begrenset antall konsultasjoner for enkeltpersoner og familier på videoplattform. Tanken er da å kunne gi en til fem konsultasjoner med samme terapeut fra Villa SULT. Dette tilbudet er også gratis og du finner nærmere informasjon om tilbudet her; https://spiseforstyrrelser.no/activities/vi-fortsetter-a-tilby-behandlingstilbudet-villa-sult-straks-gratis/

Vi håper at dette bidrar til å senke terskelen for å ta kontakt slik at flest mulig kan få hjelp selv om store deler av samfunnet for øvrig nå er stengt ned. 

Det vises samtidig til artikkelen "Personer med spiseforstyrrelser utgjør en usynlig risikogruppe", publisert i Aftenposten 27. mars 2020, av Finn Skårderud (forfatter, psykiater og professor, direktør v/Villa SULT) og David Clinton (psykolog og forskingssjef v/Villa SULT og dosent ved Karolinska Institutet).