Eckbos Legat har besluttet å gi en årlig støtte på kr 625 000 i en periode på fire år fra 2014 til 2017

Det Norske Akademis Store Ordbok i bokmål/riksmål

Publisert 20.12.2014

Artikkelen er merket med: Støtte Legat

I ht. pressemelding fra Kulturdepartementet har regjeringen foreslått ett tilskudd på kr. 15,1 mill. i statsbudsjettet for 2015 til Det Norske Akademis Store Ordbok. Dette utgjør bortimot en tredobling av statens støtte fra tidligere år. Gitt støtten fra Kulturdepartementet, har Bergesens Almennyttige Stiftelse, Anders Jahres Humanitære Stiftelse og Eckbos Legat gått sammen om å fullfinansiere det resterende prosjektet for å kunne realisere ferdigstillelse av ordboken for bokmål/riksmål i 2017.

Eckbos Legat mener dette er et viktig prosjekt og ønsker på denne måte å medvirke til at det norske folk får tilgang til en stor og moderne ordbok i bokmål/riksmål. Ordboken for bokmål/riksmål er i første omgang tenkt publisert som en brukerorientert ordbok på nettet, med gratis tilgang for hele landets befolkning.

Det Norske Akademis Store Ordbok utarbeides i fellesskap av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og Kunnskapsforlaget.

Du kan lese mer om prosjektet på http://www.naob.no/.