Dørnbergerhuset

Støtte til istandsetting av kunstnerhjem og atelier i Son

Fotograf: Daniel Bjerk
Fotograf: Daniel Bjerk

Dørnbergerhuset

Publisert 03.02.2020

Artikkelen er merket med: Støtte Legat

Dørnbergerhuset er i nyere tid gitt i gave til kunstmaler Arne Samuelsen og kunstfotograf Teppo Valkama som nå bor og arbeider her.

Husets eldste del er fra ca. 1650 og ble påbygd av kunstmaler og sølvsmed Carl Drønberger da han kjøpet huset i 1896. Huset ble senere bygget på i 1910-20 med bl.a. tårnværelse, og fremstår i dag tilnærmet autentisk slik det så ut på Carl Dørnbergers tid.

Det hadde etter hvert opparbeidet seg et stort behov for omfattende og sårt tiltrengte reparasjons- og utbedringsarbeider. Dette gjaldt bl.a. utbedring av råteskader, tak, vindu i atelieret samt gulvkonstruksjon mv. Kulturminnefondet har også støttet prosjektet som ble ferdigstilt høsten 2019.

Eckbos Legat er glade for at man med støtten på til sammen kr 540 000 har bidratt til å sikre Dørnbergerhuset for fremtiden.