Eckbos Legat har besluttet å donere kr 10 millioner til Redningsselskapet i forbindelse med kjøp og bygging av en ny redningsskøyte

Donasjon til Redningsselskapet - RS 156 "Eivind Eckbo"

Publisert 27.10.2014

Artikkelen er merket med: Støtte Legat

Bygging av redningsskøyta ble igangsatt ved Swede Ship Marine AB i Sverige andre halvår 2013 og båten er nå klar for driftssetting. Redningsskøyta skal hete RS 156 «Eivind Eckbo» og dåpsseremoni ble avholdt i Tønsberg 27. oktober 2014, med Margaret Eckbo, styremedlem i Eckbos Legat, som gudmor.

Redningsskøyta RS 156 «Eivind Eckbo», et fartøy i Bergesen-klassen, vil primært bli stasjonert i Tønsberg og vil således være et solid bidrag for å sikre og bistå sjøfarende i området den skal operere. Vi vil samtidig få rette en takk til Redningsselskapet for samarbeidet og ønske lykke til med driften av RS 156 «Eivind Eckbo».

For nærmere info. se Redningsselskapets hjemmesider.

Se også artikler i Tønsberg Blad og Østlands-Posten.