Kulturprisen

Prisen setter fokus på formidling og er således ingen tradisjonell kultur- eller kunstnerpris. Formålet er å fremheve betydningen av god kulturformidling og fungere som påskjønnelse og stimulans – ikke bare for prisvinneren – men for alle som befatter seg med dette feltet.

Eckbos Legaters kulturpris 1999 - 2009

Publisert 31.12.2012

Artikkelen er merket med: Kulturprisen

I årene 1999 – 2009 er prisen tildelt følgende:

 • Den norske Bokbyen i Fjærland (1999)
 • Per Arne Glorvigen, musiker (2000)
 • Juni Dahr, skuespiller (2001)
 • Riddu Riddu-Festivalen i Kåfjord, samisk kultur/urbefolkning  (2002)
 • Miloud Guiderck, ”ildsjel” scenekunst / musikkformidling Cosmopolite  (2003)
 • Else Michelet, ”Hallo i luken”  (2004)
 • 1. pris tildeling i ”Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkuranse” - 10 års-jubileum (2005)
 • Morten Jostad, skuespiller, musiker, forfatter m.m. (2006)
 • Erling Kittelsen, forfatter, nasjonal og internasjonal kulturformidler m.m. (2007)
 • Litteraturhuset i Oslo v/Aslak Sira Myhre (2008)
 • ”Pikene på broen” AS, internasjonal kulturformidling i Kirkenes (2009)