Kulturprisen

Prisen setter fokus på formidling og er således ingen tradisjonell kultur- eller kunstnerpris. Formålet er å fremheve betydningen av god kulturformidling og fungere som påskjønnelse og stimulans – ikke bare for prisvinneren – men for alle som befatter seg med dette feltet.

Eckbos Legats kulturpris 2014

Publisert 21.05.2014

Artikkelen er merket med: Kulturprisen

Eckbos legats kulturpris deles i år ut for 12. gang. 

Årets prisvinner, løftes med dette frem og æres som en utrettelig pådriver og tilrettelegger, en dyktig inspirator og ikke minst en strålende formidler. Hun holder seg i stor grad beskjedent i bakgrunnen, men er likevel hovedarkitekten bak de siste tiårs oppblomstring av folkemusikklivet i Valdres.

Eckbos Legats kulturpris for 2014 på kr. 250 000 tildeles Bente Ingholm Hemsing.

Bente Hemsing er selv fiolinist, hardingfelespiller, komponist og musikkpedagog, i tillegg til daglig leder for Austnorsk folkemusikksenter.

Bente Hemsing bor i Valdres, men er født i Oslo hvor hun utdannet seg til fiolinpedagog og instrumentalist på Østlandets musikkonservatorium. I tillegg har hun mellomfag i Folkeminnevitenskap og hovedfag i Musikkvitenskap med vekt på folkemusikk.

Hun har vært aktiv folkemusiker i mange år, men har også holdt på med sang og dans, og med disse tre områdene som uttrykksform var hun distriktsmusiker i Valdres folkemusikkgruppe fra 1988 – 1997.

En sterk interesse for klassisk musikk har kommet til uttrykk gjennom hennes arbeid både i Stavanger symfoniorkester, i Oslo barokkorkester i tillegg til at hun har vært vikar i andre orkestre, samt freelancemusiker.

Videre er Bente en aktiv pedagog som har arbeidet både i den kommunale musikkskole, undervist i musikk ved videregående skoler, foredratt om folkemusikk på høyskolenivå, undervist på Barratt Dues musikkinstitutt, og ved Valdres sommersymfoni fra den spede begynnelse og i alle år frem til i dag.

Hun har tre barn som alle er topp utøvere på fiolin og hardingfele; Ragnhild født 1988, Elbjørg født i 1990 og Andris født i 1995.

Hennes innsats er ikke begrenset til egen nær familie. Et annet stortalent fra Valdres, Guro Kleven Hagen, fremhever også Bentes fantastiske egenskaper som pedagog og inspirator, som helt avgjørende for at hun selv startet og fortsatte sin fiolinkarriere. Det er imidlertid ikke bare enerne Bente har løftet frem – hun har også et helt spesielt talent for ivaretagelse av nybegynnerne.

Det er med andre ord en svært allsidig, utrettelig, talentfull og meget verdig prisvinner som mottar vår kulturformidlingspris i år – og en prisvinner hvis innsats er en sann glede å løfte frem i lyset.

Lillehammer, 20. mai 2014

Eckbos Legats kulturpris v/juryen,
Randi Thorsen, William Nygaard, Ole Jacob Bull, Finn O. Eckbo