Eckbos Legat er stolt av å være en av bidragsyterne til Krigsseilerregisteret som har bidratt til å gi krigsseilerne en plass i historien

Krigsseilerregisteret

Publisert 06.01.2020

Artikkelen er merket med: Eckbo Støtte

Eckbos Legat er stolt av å være en av bidragsyterne til Krigsseilerregisteret som har bidratt til å gi krigsseilerne en plass i historien.

Registeret er et nasjonalt nettbasert register over alle norske menn og kvinner som seilte i handelsflåten eller marinen under andre verdenskrig. Også utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og hjemmeflåten er inkludert i registeret, som drives av Norsk senter for krigsseilerhistorie v/Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.

Registeret ble lansert i 2016 og inneholdt da ca. 6 000 navn. Arbeidet har vært svært omfattende og tidkrevende og er i hovedsak utført av frivillige i ulike Sjømannsforeninger. Informasjonen er igjen kvalitetssikret og lagt inn i registeret slik at hver krigsseiler har fått sin egen hjemmeside. Per januar 2020 har registeret nærmere 63 000 norske og utenlandske sjøfolk tillegg til nærmere 5 000 skip.

For nærmere informasjon se; https://krigsseilerregisteret.no/no