Nasjonalbibliotekets nye, faste utstilling åpner i februar 2020. Utstillingen vil løfte noen av norsk kulturhistories unike, spektakulære og betydningsfulle objekter opp fra magasinenes mørke og fram i lyset.

Et storverk i europeisk rettshistorie, Kong Magnus Lagabøtes landslov av 1274 - Foto: Espen Amundsen
Et storverk i europeisk rettshistorie, Kong Magnus Lagabøtes landslov av 1274 - Foto: Espen Amundsen

Opplyst - Glimt fra en kulturhistorie

Publisert 27.02.2020

Artikkelen er merket med: Støtte Legat

Utstillingen løfter noen av norsk kulturhistories unike, spektakulære og betydningsfulle objekter opp fra magasinenes mørke og fram i lyset. Disse representerer øyeblikk i vår felles historie og forteller om store gjennombrudd, kreative mesterverk og avgjørende hendelser som har formet vårt ytringsrom og vår nasjon.

Utstillingen vil ha en viss dynamikk idet noen av elementene vil være faste mens andre vil skiftes ut, og inneholde alt fra Norges eldste håndskrevne bok, Kvikne-psalteret fra første halvdel av 1200-tallet, Lagabøtes landslov, til Griegs håndskrevne notemanuskript til A-mollkonserten. Også manuskripter etter forfattere som Henrik Wergeland, Åsne Seierstad eller Jo Nesbø vil være en del av samlingen. Videre vil hvert enkelt område av den publiserte historien få sin del i utstillingen med for eksempel musikk fra de eldste voksruller fram til Aha eller Andsnes, film fra de første bilder og til i dag, avishistorien, internett og reklame.

Eckbos Legat har støttet utstillingen med kr 1 mill.

For mer informasjon se Nasjonalbibliotekets nettsider; https://www.nb.no/utstilling/opplyst-glimt-fra-en-kulturhistorie/