Eckbos Legater I – XI er i 2013 slått sammen til ett legat

Sammenslåing av legatene

Publisert 30.06.2013

Artikkelen er merket med: Eckbo

Styrene i Eckbos Legater I – XI sendte den 22. juni 2011 søknad til Stiftelsestilsynet om sammenslåing av de 11 legatene. Den 28. februar 2013 ble søknaden godkjent av Stiftelsestilsynet, og sammenslåingen ble registrert i Brønnøysundregistrene 11. juli 2013.

Stiftelsen har fått navnet Major og advokat Eivind Eckbos legat, men vil også kunne benytte kortformen Eckbos Legat.

De nye vedtektene for Eckbos Legat har ti ulike formål som viderefører formålene i Eckbos Legater I – XI i en ny og modernisert form.