Skjennungstua

Støtte til oppgraderingsarbeider.

Foto: John Petter Martinussen
Foto: John Petter Martinussen

Skjennungstua

Publisert 03.02.2020

Artikkelen er merket med: Støtte Legat

Skjennungstua har vært drevet som kafe i over 100 år, og har frem til nå kun hatt tilgjengelig utedo uten mulighet for håndvask for sine besøkende.                                                                                                       

Med fokus på arbeid for folkehelsen, har Eckbos Legat bidratt til første del av oppgraderingsprosjektet, med bygging av nye toalettrom, mulighet for håndvask samt stellerom. Det er også satt opp utvendig vannkran slik at besøkende kan fylle opp vannflasker mv. Arbeidet ble ferdigstilt i 2019 og toalett er nå tilgjengelig 24/7 for alle besøkende, uavhengig av åpningstidene til kafeen.  

Eckbos Legat har støttet prosjektet med kr 500 000.

For nærmere info.: http://www.skjennungstua.no/