Aktuelt

Gjennom årene har Eckbos Legat gitt støtte til mange og meget ulike prosjekter. Vi ønsker her å formidle noe av bredden i de prosjektene som mottar støtte - i tillegg til andre aktuelle saker.

Stratagem

Publisert 10.03.2022

Ønsker å skape en inkluderende og nyansert debatt om forsvar, sikkerhet og beredskap

Miljøsti på Øverland Gård

Publisert 09.02.2021

Eckbos Legat har gitt støtte til Norges Vel i forbindelse med etablering av Øverland Miljøsti som er en tilrettelagt ca to kilometer lang fotsti i tilknytning til Øverland gård og Øverland arboret.