Forenede Industrier Shipping AS

Oljeservice/shipping har i flere år vært et viktig satsingsområde for Eckbos Legats datterselskaper. Forenede Industrier Shipping AS besitter diverse eierandeler i skipseiende selskaper som er administrert gjennom Østensjø Rederi AS i Haugesund.

De første investeringene i denne porteføljen fant sted allerede i 1970-årene. Selskapet har ikke kontrollerende eierpost i noen av de aktuelle selskapene.