Aktuelt

Gjennom årene har Eckbos Legat gitt støtte til mange og meget ulike prosjekter. Vi ønsker her å formidle noe av bredden i de prosjektene som mottar støtte - i tillegg til andre aktuelle saker.

Nytt kunstverk til Sjøfartsbygningen

Publisert 10.03.2023

Med utgangspunkt i Thorvald Hellesen sitt verk "Dansere" har Anders Sletvold Moe laget syv nye komposisjoner som en hommage til Norges "glemte kubist". Åpning av verket finner sted 1. april 2023.

Jubileumsutstilling på Vigelandsmuseet

Publisert 10.03.2023

Blant 109 søknader har en kunstfaglig jury valgt Lin Wang, Einar Grinde, Andrea Scholze og duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong med deres foreslåtte verk til Eckbos Legat Jubileumsutstilling på Vigelandmuseet i 2023.

Bok: "Thorvald Hellesen (1988-1937)"

Publisert 10.03.2023

Alice Mary og Eivind Eckbo la tidlig merke til Thorvald Hellesens talent, og støttet hans virke som kunstner både økonomisk og moralsk. Verkene i deres samling danner grunnlaget for bokutgivelsen “Thorvald Hellesen (1888–1937)”.

Vigelandseminar 2023

Publisert 24.11.2022

Boundaries or no Boundaries – Skulpturer i skjæringspunktet mellom nasjonalisme og internasjonalisme