Aktuelt

Gjennom årene har Eckbos Legat gitt støtte til mange og meget ulike prosjekter. Vi ønsker her å formidle noe av bredden i de prosjektene som mottar støtte - i tillegg til andre aktuelle saker.

Vi inviterer til Jubileumsutstilling

Publisert 03.09.2021

I forbindelse med legatets 100-årsjubileum og en planlagt Jubileumsutstilling vil vi dele ut Eckbos Legat Jubileumsstipend for kunstnere. Rammene for konkurransen og utstillingen kunngjøres i Vigelandmuseet fredag 3. september kl. 13.00.

Miljøsti på Øverland Gård

Publisert 09.02.2021

Eckbos Legat har gitt støtte til Norges Vel i forbindelse med etablering av Øverland Miljøsti som er en tilrettelagt ca to kilometer lang fotsti i tilknytning til Øverland gård og Øverland arboret.