Aktuelt

Gjennom årene har Eckbos Legat gitt støtte til mange og meget ulike prosjekter. Vi ønsker her å formidle noe av bredden i de prosjektene som mottar støtte - i tillegg til andre aktuelle saker.

DROP-IN Online og Villa SULT Straks

Publisert 23.04.2020

Legatet har gjennom en årrekke støttet Villa Sult - Institutt for spiseforstyrrelsers DROP-IN tilbud, og har nå gitt ytterligere støtte til deres viktige arbeid for å hjelpe de som er ekstra sårbare under den pågående korona-pandemien. Støtten går nå til to av deres tilbud, DROP-IN Online og Villa SULT Straks, som begge er gratis og tilgjengelig for alle online.

Opplyst - Glimt fra en kulturhistorie

Publisert 27.02.2020

Nasjonalbibliotekets nye, faste utstilling åpner i februar 2020. Utstillingen vil løfte noen av norsk kulturhistories unike, spektakulære og betydningsfulle objekter opp fra magasinenes mørke og fram i lyset.

Gjensyn med andre verdenskrig

Publisert 10.02.2020

Ny foredragsserie våren 2020 - hva skjedde og hvorfor, med et blikk på vår egen tid og hva katastrofen har betydd for oss i dag. (Foredragene er utsatt pga. iverksatte smittetiltak mot korona).

Gi ungdom en ny start!

Publisert 03.02.2020

Sosialt entreprenørskap gjennom Windjammer-programmet i samarbeid med Stiftelsen Christian Radich

Kunstavisen.no

Publisert 06.01.2020

Et av legatets formål er å bidra til å fremme kunst og kultur i Norge, og legatet støtter flere prosjekter og enkeltpersoner innen dette feltet. Som et ledd i dette arbeidet lanseres nå nettstedet Kunstavisen.no i januar 2020

Krigsseilerregisteret

Publisert 06.01.2020

Eckbos Legat er stolt av å være en av bidragsyterne til Krigsseilerregisteret som har bidratt til å gi krigsseilerne en plass i historien