Aktuelt

Gjennom årene har Eckbos Legat gitt støtte til mange og meget ulike prosjekter. Vi ønsker her å formidle noe av bredden i de prosjektene som mottar støtte - i tillegg til andre aktuelle saker.

Gjensyn med andre verdenskrig

Publisert 10.02.2020

Ny foredragsserie våren 2020 - hva skjedde og hvorfor, med et blikk på vår egen tid og hva katastrofen har betydd for oss i dag. (Foredragene er utsatt pga. iverksatte smittetiltak mot korona).

Kunstavisen.no

Publisert 06.01.2020

Et av legatets formål er å bidra til å fremme kunst og kultur i Norge, og legatet støtter flere prosjekter og enkeltpersoner innen dette feltet. Som et ledd i dette arbeidet lanseres nå nettstedet Kunstavisen.no i januar 2020

Krigsseilerregisteret

Publisert 06.01.2020

Eckbos Legat er stolt av å være en av bidragsyterne til Krigsseilerregisteret som har bidratt til å gi krigsseilerne en plass i historien

Samler, kjenner og kunstmesen

Publisert 06.01.2020

I denne artikkelen av Dag Blakkisrud får vi et interessant dykk ned i legatstifter Eivind Eckbos virksomhet som samler, kjenner og kunstmesen

Hemsingfestivalen 2020

Publisert 06.01.2020

Eckbos Legat har gjennom en årrekke gitt støtte til Hemsingfestivalen som i år går av stabelen 19. - 23. februar. Festivalen finner sted i Aurdal i Valdres og årets festivaltema er "fridom og forvandling"