Aktuelt

Gjennom årene har Eckbos Legat gitt støtte til mange og meget ulike prosjekter. Vi ønsker her å formidle noe av bredden i de prosjektene som mottar støtte - i tillegg til andre aktuelle saker.

Villa Sult

Publisert 16.06.2016

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser har fått årlig støtte med kr 480 000 i 2015, 2016 og 2017

IL Heming

Publisert 20.05.2016

Idrettslaget Heming har fått støtte med til sammen kr 350 000 i 2015 og 2016

Eckbos Legat setter spor

Publisert 01.04.2016

Skiforeningen - har mottatt støtte med kr 1 400 000 i 2015. Støtten skal gå til innkjøp av ny prepareringsmaskin på Sollihøgda – Krokskogen.

Gull, gjødsel og grønnsaker!

Publisert 05.11.2015

I 1949 utga Eivind Eckbo boken "Bondens Gull" som formidler dagsaktuell grunnkunnskap om kompostering og kretsløpsjordbruk. Dag Blakkisrud kommenterer i en egen artikkel Eivind Eckbos forhold til biologisk-dynamisk jordbruk. Artikkelen er utarbeidet med støtte fra Eckbos Legat.